Yellowmed

ceramay

Do wytworzenia pojedynczej pełnoceramicznej korony i licowania stopów dentystycznych z WAK od 15.8-16.6 µ/mK (20-500°C).

Ceramika Pulse MC do licowania i tłoczenia;

Ceramika Pulse ZR do licowania i tłoczenia;

Ceramika Pulse Al. Do licowania i tłoczenia;

Do pobrania

Oferta dla stomatologa Oferta dla protetyka Centrum frezowania
Design by KMPROJEKT