Yellowmed

frezowana podbudowa cyrkonowa

Oferta Yellowmed Oferta Yellowmed Oferta Yellowmed

Tlenek cyrkonu (ZrO2) jest między innymi materiałem do wykonywania podbudowy pod protetyczne uzupełnienia pełnoceramiczne. Cyrkon w pierwotnej fazie jest materiałem kruchym a jego ostateczna forma zostaje nadana poprzez synteryzację. Materiał ten jest bardzo dobrym uzupełnieniem. Można wykonywać z niego wszystkie stałe uzupełnienia protetyczne począwszy od koron i mostów do skomplikowanych prac na implantach. Cyrkonu, stabilizowany itrem w układzie tetragonalnym, jest materiałem biozgodnym oraz zapewniającym wysoką wytrzymałość.

Jest materiałem biokompatybilnym, brak reakcji alergicznych, korozji, oddziaływania elektrostatycznego i promieniotwórczego chemicznych reakcji z innymi związkami występującymi w jamie ustnej pacjenta. Wszystkie te parametry są korzystniejsze od najlepiej opracowanych stopów dentystycznych. Tlenek cyrkonu posiada zalety chemiczne charakterystyczne dla ceramik, jak również wyjątkowe właściwości pod względem fizyczno-mechanicznym.

Tabela obrazuje parametry cyrkonu.

Określenie Y.TZP Y.TZP.A FSZ PSZ ATZ
Składniki % ZrO2/Y2O3 ZrO2/Y2O3/AL2O3 ZrO2/Y2O3 ZrO2/MgO ZrO2/AL2O3/ Y2O3
Skład g/cm3 95,5 95/4,750,25 90/10 96,5/3,5 76/20/4
Gęstość % 6,05 6,5 5,8 5,7 5,5
Porowatość μm 0 0 0 0 0
Wielkość ziaren HV 0,4 0,35 10 20 0,4
Twardość Vikersa MPa 1200 1200 1200 1500 1400
Wytrzymałość na ściskanie MPa 2000 2000 2000 2000 2000
Wytrzymałość na zginanie GPa 1000 1200 250 500 2000
Moduł elastyczności MPa·m ½ 200 210 150 200 220
Wytrzymałość na pęknięcia 10-4/K 8 8 - 10 8
Wak 20- 10000C 10 10 10 10 9
Oferta dla stomatologa Oferta dla protetyka Centrum frezowania
Design by KMPROJEKT