Yellowmed

frezowane korony teleskopowe

Protezy teleskopowe to uzupełnienia braków zębowych w, których elementami utrzymującymi są precyzyjnie wykonane korony teleskopowe . Korona teleskopowa swoją budową przypomina teleskop , którego część wewnętrzna to korona wykonana z metalu lub cyrkonu przyklejona na stałe do kikuta oszlifowanego zęba a część zewnętrzną tworzy odbudowana korona ceramiczna. Tego rodzaju prace stosuje się coraz częściej uwzględniając tym samym obciążenia zębów. Siły żucia , które występują w jamie ustnej zależą w dużej mierze od rodzaju zwarcia. Fizjologiczne siły podczas kontaktu zębów szczęki i żuchwy, są zazwyczaj większe niż siły wyzwalane w jamie ustnej. Siły, które są wywierane przez jeden ząb są wprost proporcjonalne do wielości obciążeń , jakie może on przejmować. Zależy to jednak od kształtu, wielkości zębów i korzeni a także od ich umocowania w szczęce lub żuchwie. Wielkość obciążeń jakie może przyjmować ząb, określają także długość zakotwiczenia oraz wielkość powierzchni korzeni połączonych z kostnym zębodołem. W mostach znaczenie dla przyjęcia siły ma sztywność konstrukcji. Przęsło mostu powinno być bardziej obciążone niż każdy filar mostu. W zakresie zębów przednich siły żucia dochodzą do 200 N a w zakresie zębów przedtrzonowych do 250 N, natomiast w zębach trzonowych dochodzą do 400 N.

Oferta dla stomatologa Oferta dla protetyka Centrum frezowania
Design by KMPROJEKT