Yellowmed

funkcja

Oferta Yellowmed Oferta Yellowmed Oferta Yellowmed Oferta Yellowmed

Prawidłowe funkcjonowanie zgryzu jest uwarunko¬wane uzupełnieniem wszystkich braków zębowych. Dostępne technologie w stomatologii dają możliwość technikowi wykonania odpowiedniej pracy protetycznej. Znajomość koncepcji okluzji, gnatologii oraz funkcji układu stomatognatycznego jest istotnym czynnikiem, który ma znaczenie przyczynowe zaburzeń czaszkowo-żuchwowych.

Każda źle wykonana rekonstrukcja protetyczna stanowiąca przeszkodę okluzyjną prowadzi do dolegliwości mięśni, stawów-skroniowo-żuchwowych, uszkodzenia zębów i aparatu zawieszeniowego zęba. Dlatego celem Yellow-Med jest wykonanie odbudowy protetycznej zgodnie z cechą nowoczesnej koncepcji czynnościowo-okluzyjnej.

Każda rekostrukcja rozpatrywana jest indywidualnie zgodnie z zaleceniem lekarza. Każda praca jest analizowana z największą powagą niezależnie czy jest to pojedyncza korona, most, złożona praca na implantach, koronach, licówkach, czy praca hybrydowa.

W laboratorium zatrudnieni są pracownicy, którzy rozwijają swoją wiedzę. Dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej na kursach krajowych i zagranicznych. Bazują oni na koncepcji prof. R. Slavicka oraz biomechanicznej koncepcji okluzji M. Polza. Jako laboratorium wyposażone w najnowocześniejszy system CAD/CAM wykonujemy prace na cyrkonie w pełni anatomicznym kształcie projektując z uwzględnieniem statycznej i dynamicznej okluzji poprzez wirtualny artykulator.

Każda praca analizowana jest w atykulatorze o średnich wartościach lub w pełni nastawialnych w przypadku danych z gabinetu (luk twarzowy) Repromat, Referenc Sl -prof. Slavicek, Kavo-Protar, Panadent.

Jako diagnostykę wykonujemy bioestetyczne oraz funkcjonalno-morfologiczne techniki wax-up.mock-up-estetyka.

Optymalne rozwiązanie protetyczne gwarantuje funkcję i estetykę, czyli wydajność żucia, mowy oraz akceptację i dobre samopoczucie pacjenta. Prace na implantach wykonywane są wyłącznie na biozgodnych materiałach.

Oferta dla stomatologa Oferta dla protetyka Centrum frezowania
Design by KMPROJEKT