Yellowmed

precyzja

Oferta Yellowmed Oferta Yellowmed Oferta Yellowmed Oferta Yellowmed

Precyzja wykonania nowoczesnej odbudowy protetycznej stanowi jeden z najważniejszych czynników decydujących o długoczasowym sukcesie. Współczesna technologia w oparciu o technologie CAD/CAM umożliwia wykonanie rekonstrukcji o najwyższej precyzji i dokładności nie osiągalnej tradycyjnymi metodami. Złożoność materiałowa jak i poszczególne etapy przygotowania wymagają wyjątkowej staranności pracy oraz kontroli z użyciem stereo mikroskopu.

Dotyczy to przede wszystkim-odczytania prawidłowej preparacji w przypadku :

  • koron i mostów,
  • perfekcyjnego bezszczelinowego zamknięcia brzegu korony,
  • określenie przestrzeni biologicznej,
  • ukształtowanie powierzchni aproksymalnych,
  • kontroli szczelności w pracach typu Inley/Onley, licówki,
  • kontroli precyzji pasowania suprakonstrukcji implantologicznej-filarów,
  • indywidualnie wykonanych abutmentów kosmetycznych pod katem profilu wyłaniania oraz zasięgu w zakresie strefy okołowszczepowej oraz platformy implantu,
  • opracowywania wszelkiego rodzaju elementów retencyjnych, belek, zasuw, zatrzasków elementów siodeł protez hybrydowych pod katem polerowania w celu zapobiegania odkładania płytki.

Każdy etap pracy jak i niektóre bardzo skomplikowane procesy termiczne są kontrolowane każdorazowo w naszym laboratorium aby lekarz stomatolog otrzymał produkt spełniający najwyższe standardy jakościowe.

Oferta dla stomatologa Oferta dla protetyka Centrum frezowania
Design by KMPROJEKT