Yellowmed

technologia

Współczesna technika podlega na dynamicznym rozwoju. Aby sprostać najwyższej jakości usług, zakupiliśmy system CAD/CAM, który daje szeroki wachlarz frezowania prac protetycznych. System, który zakupiliśmy wynika z zaufania jakim obdarzyliśmy firmę Robocam. Doświadczenie, które zdobyłam wcześniej w pracy na innych systemach tj Wieland, Yenadent uzmysłowiły mi, że powinnam szukać innego rozwiązania i to takiego, które w pełni zadowoli protetyka stomatologa a przede wszystkim pacjenta. Takie możliwości technologiczne daje system który wybrałam.

Technologia , precyzja, dokładność, wiedza oraz doświadczenie stanowią ściśle określony czynnik, który decydują o powodzeniu oraz sprostaniu oczekiwaniom rynkowi usług stomatologicznych. Rynek ten w ostatnich latach wykazuje wyjątkowo dynamiczny rozwój. Centrum Yellow-Med stanowi połączenie najnowszych technologii CAD/CAM oraz szerokiej wiedzy i doświadczeniu praktycznemu zespołu pracowników. Jednym z bardzo ważnych czynników jest indywidualne podejście do zawodu jako coś co może fascynować, cieszyć dzięki takiej motywacji pracownik ma możliwość ciągłego rozwijania się oraz poszerzania swojej wiedzy.

Jak działa system.

Sporządzana podbudowa lub gotowe uzupełnienie jest opracowywane w specjalnych programach komputerowych a fizycznie pojawia się dopiero podczas właściwego wyfrezowania jej przez maszynę. W praktyce zostaje pominięty etap wykonywania woskowych modeli. Projektowanie w programie CAD wymaga wzorca. Wzorcem takim jest wirtualny model protetyczny. Modele gipsowe, są skanowane przez urządzenia optoelektroniczne. Urządzenie takie zwane jest skanerem. Obraz skanowanego przedmiotu składający się z punktów osi współrzędnych. Po połączeniu tych punktów krzywymi i obliczeniu ich właściwych układu można wygenerować obraz płaszczyzny, którą zobaczymy w postaci graficznej na monitorze.

Termin CAM pochodzi od angielskiego computer aided manufacturing czyli „komputerowo wspomagane wykonanie” .Oznacza to, że praca wykonywana jest komputerowo w specjalnym oprogramowaniu Oprogramowanie - CAM jest rozbudowanym modułem. Doskonałość jego polega na tym, iż dostosowuje możliwości pracy do procesu wytwarzania obiektu.

Moduł CAM jest niezmiernie ważny, gdyż od niego zależy, jaki obiekt uzyskamy w finale. Nawet najlepiej zeskanowany obiekt nie będzie pasował i nie spełni oczekiwań, jeżeli podczas przygotowywania produkcji powstaną błędy. Błędy te mogą wynikać z niepoprawnie wprowadzonych danych lub nieprawidłowego modelowania w programie.

Oprogramowanie w systemie CAD/CAM to ogromna gałąź wiedzy związana z metodami i technikami mechanicznej obróbki. Na techniku, który wykonuje prace CAD/CAM ciąży odpowiedzialność za wprowadzone parametry oraz za frezowanie pracy protetycznej. To samo musi zostać określone przez program CAM, od którego oczekujemy wykonania idealnego kształtu. Konieczne jest uwzględnienie charakterystyki materiału z którego będzie frezowana podbudowa. Materiał ten zostaje wprowadzony w program. Przygotowywanie tej procedury, obliczanie ścieżek narzędzi obejmuje wiele operacji matematycznych na sekundę przeprowadzanych z użyciem znacznych obszarów pamięci. Współczesnemu komputerowi zabiera to kilkanaście minut, jeśli zastosuje się najnowsze procesory i wydajne karty pamięci.

„Postprocessing” określa programy komputerowe,

Programy te mają na celu przetłumaczyć funkcje i parametry, jakie obliczone zostaną w programach CAM. Tłumaczenie to współgra z maszyną frezującą. „Postprocesor”, oznacza program stworzony dla danej maszyny współpracujący z oprogramowaniem CAM. Wszystkie dane wykonawcze zostają zapisane w postaci kodu cyfrowego (CN Code). Poszczególne komendy oznaczają krok wykonywany przez urządzenie. Dotyczy to położenia narzędzia względem obiektu, steruje i kalibruje narzędziami.

Ważnym czynnikiem jest skaner protetyczny. Posiadamy najnowszy skaner D 810 protetyczny firmy 3 Shape. Jego działanie polega na przesuwaniu się sondy po powierzchni obiektu i zapisywaniu zmian położenia tej sondy, to z kolei powodowało kreowanie obrazu zmian i w końcowej efekcie odczytanie kształtu stworzonego obiektu.

Obraz ten to zbiór punktów na osiach współrzędnych. Skaner łączy punkty wspólne trójkątów i oblicza wzajemne usytuowanie każdego z wierzchołków tych trójkątów względem siebie. Po analizie możliwe będzie zewnętrzne i wewnętrzne określenie płaszczyzn. Na wyświetlenie obiektu w graficznej formie pozwoli wypełnienie powierzchni między trójkątami będącymi na zewnątrz. Obraz zostanie wyświetlony jako bryła Bryłę tę można w dowolny sposób przekształcać

Na wykonanie każdej rekostrukcji protetycznej składa się wiele procesów, które stanowią fundament określonego łańcucha technologicznego. Każda korona czy most stanowi dla nas pewien unikat i indywidualne podejście pod katem precyzji wykonania. Podejście nasze wynika zarówno z wykonania z udziałem technologii CAD/CAM Robomil 5 jaką dysponujemy, wiedzy i doświadczenia z postepowaniem nowoczesnymi materiałami ceramicznym.

Oferta dla stomatologa Oferta dla protetyka Centrum frezowania
Design by KMPROJEKT